Persondatapolitik

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om fitnessNu Hillerød`s behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

fitnessNu Hillerød IVS

Lokesvej 7

3400 Hillerød

CVR-nr. 39477777

Hvilke oplysninger indsamler FitnessNu Hillerød.

Vi indsamler og behandler en række personlige oplysninger om jer som medlemmer. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver derfor ikke et eksplicit samtykke fra jer. Vi indsamler ikke yderligere personlige oplysninger om dig uden dit samtykke hertil.

Vi indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde dit medlemskab hos os, uden at afgive disse personlige oplysninger:

De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind hos os, og når du opdaterer din profil. (fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger).

Oplysninger om din besøgs historik i vores centre samt information om dine tilkøb. (antal besøg, holddeltagelse, køb af bootcamps og personlig træning).

Indholdet af mail korrespondancer.

Vi indsamler og behandler dertil følgende personlige oplysninger, forudsat at du har afgivet dit særskilte samtykke hertil:

Oplysninger om, hvilke nyheds- og marketingsrelaterede mails du har åbnet fra os.

Oplysninger om hvordan du bruger vores hjemmeside, herunder hvilke sider du besøger, og hvordan du klikker rundt på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give værdi til dit medlemskab. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig, når du træner hos os, og selvfølgelig også din træningshistorik.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til træning. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og os, vi er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager.

Vi benytter os derudover af en tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af os, Flexybox og Danløn. Disse databehandlere er

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere hos os, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og vi (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på fitnessnucenter@gmail.com

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Evt. videomateriale fra overvågningsudstyr udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene til politiet.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.